Нови групи начинаещи ( І ниво) - от 10 септември. ІІ ниво - от 8 септември.

За всички останали нива и клубове - погледнете в "График". Заповядайте!

************************************************