Нови групи начинаещи (І ниво) - от 7 януари. ІІ ниво - от 5 януари.

За всички останали нива и клубове - погледнете в "График". Заповядайте!

************************************************