Нови групи начинаещи ( І ниво) - от 2 април. ІІ ниво - от 31 март.

Запазва се сегашния график и за всички останали нива и клубове. Заповядайте!

************************************************

 

  Танцово училище"Кукери" започна занятия със свои симпатизанти и извън залата си, за да бъдем още по-близко до вас. В СОУ "Възраждане"(западен вход, до стоматологичния кабинет) всеки понеделник и петък от 18:00 часа. В същия салон, в сряда от 18:00 часа са и репетициите на детската формация на "Кукери" за 6 - 7 - 8 - годишни деца. Репетицията за децата в неделя от 16:30 часа остава в залата на "Кукери" с ръководител Светлана Димитрова.