В това пространство от нашия сайт ще поместваме мнения и статии, отнасящи се до българските традиции и фолклор, неща свързани с традиционната българска материална и духовна култура и най-вече с танцуването. Част от материалите ще представляват малки извадки от изданието на "КУКЕРИ" - Русе от 2001 година - "БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ" с автор Цецко Колев, написани на достъпен език.
   Тук ще виждате и вашите мнения, критики, препоръки, получени на нашия
e-mail:
koukeri@rousse.bitex.com

  ФОЛКЛОР думата има английски произход (от народ и мъдрост) и се употребява предимно в по-широкия смисъл на понятието. То включва цялата духовна култура на народа: народни традиции, обичаи,   обреди, вярвания, знания, народни изкуства   словесно, музикално, танцово и др.

  ХОРЕОГРАФИЯ- наука, която се занимава с изучаването, описанието, разработването на танците и всичко, което има връзка с танцовото изкуство като цяло. Думата има гръцки  произход - от танц и пиша.

повече информация за изданието може да намерите ТУК

НАРОДЕН ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР ИМЕННИК

  Честването на именния ден за българите в миналото е бил един от най-тачените семейни празници. Според старите вярвания всеки човек с раждането си е орисан да има дух-покровител, който го напътства през целия му живот на земята, пази го от злини и болести, помага му в трудни моменти и го насочва към добри дела. Този дух-покровител  стои приживе на дясното рамо на човека. На лявото рамо обаче стои пратеника на дявола и го подтиква да върши злини. Ако духът-покровител е слаб, човек става зъл или постоянно боледува, а ако е силен-човекът е здрав, добър и благодушен.

  Затова всяка година трябва да се отдава почит към духа-покровител на именния ден на човека. Според обичая на гости се ходи без покана от уважение към именника. .............

 

ЗА "ДУНАВСКО ХОРО" И ЗА ТАНЦИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ В СТРАНАТА

  Българските народни танци по своя различен начин на изпълнение са разделени и принадлежат към шестте големи етнографски области: северняшка, тракийска, шопска, добруджанска, пиринска и родопска. Между тези области резки граници не могат да се поставят, защото в течение на годините те взаимно са си оказвали влияние. Както и разделянето на всяка една от тях на по-малки области и райони със свои специфични отлики по отношение на танцуване, пеене, обличане, начини на празнуване, вярвания и всичко друго, свързано с материалната и духовна култура на местните жители. За голямото танцово многообразие могат да се правят изводи по образците, достигнали до наши дни, благодарение на това, че са описани или заснети на филми, а също и по представянето им на съборите на народното творчество. Съществуват на много места танци с еднакви имена, които се играят дори в две съседни села, но по различен начин. НЕКА ДА ПОГЛЕДНЕМ МАЛКО КЪМ ДНЕШНИЯ ДЕН! С основание, много членове на любителски танцови клубове в страната си задават въпроса защо дадено хоро се танцува по един начин в неговия клуб, по други начини се показват на многобройните вече DVD версии, а срещайки свои колеги от страната да го представят по трети начин. ..............

 

БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ТАНЦИ

  Българските народни танци като дял от народното творчество са неразделно свързани с музиката, народните песни,  приложните изкуства, обичаите и др. Богатството на танцовия ни фолклор се изразява в многообразието на: видовете   и формите на народните танци, движенията, характера и стила на изпълнение, музикалните инструменти за съпровод, мелодиите и метроритмичния им строеж, народните облекла, свързаните с танците народни обичаи. ............

 

ВИДОВЕ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

  Изключително голямо е както разнообразието на българските народни танци, така и класификациите, в които те могат да се обособят според различни признаци. Народът е изпълнявал своите танци най-често на открито - на мегдани или поляни, наричани хорища. По-рядко е играел в дворовете или на чардаците на своите къщи. Танците са се изпълнявали и във връзка с някакъв обичай или обред (коледуване, ладуване, лазаруване, нестинарство, сурвакари, русалии, кукерски игри, сватби и др.) ..............

 

ВИДОВЕ МУЗИКАЛНИ РАЗМЕРИ

  Когато се слуша определена мелодия се забелязва периодично повтаряне на силни и слаби моменти, наречени метрични времена. Тази метрична пулсация е метрумът, който създава възможност за осъзнаване на разнообразните ритмични съотношения. .............


СЛОЖНИ НЕРАВНОДЕЛНИ РАЗМЕРИ

  Най-голям интерес за световната музикална теория представляват сложните неравноделни размери. Точно заради тяхната уникалност някои чуждестранни композитори и музиканти са ги нарекли български. ...............

 

ФОЛКЛОРНИ ОБЛАСТИ